Záruka 5 let

Prodloužení záruky vám přinese jistotu na dobu pěti let, protože nebudete muset investovat v případě opravy tepelného čerpadla do závady tohoto spotřebiče po ukončení standardní zákonné záruční lhůty. 

 

Prodlouženou záruku je možné získat nejpozději do 3 měsíců od uvedení výrobku do provozu a to prostřednictvím montážních firem, servisních firem, nebo nás kontaktujte na emailové adrese vaillant@vaillant.cz.

Pravidelný servis tepelných čerpadel

S prodlouženou zárukou souvisí rovněž povinnost provedení preventivní prohlídky ve druhém a čtvrtém roce provozu tepelného čerpadla. Prohlídka tepelného čerpadla přináší řadu výhod – zajišťuje provozuschopnost spotřebiče, úsporu provozních nákladů a minimalizuje dopady na životní prostředí. Tato servisní prohlídka se skládá z přesně popsaných servisních úkonů a to vše zajišťuje maximální kvalitu všech pracovních činností. Prohlídku zajišťují odborně vyškolené servisní firmy s příslušnou autorizací.