EHPA – evropská značka kvality

Tepelná čerpadla Vaillant geoTHERM a aroTHERM jsou nositeli evropské značky kvality EHPA. S koupí tepelného čerpadla Vaillant získáváte jistotu, že kupujete kvalitní produkt i vysokou úroveň souvisejících služeb.  

 

Tepelná čerpadla s garantovanými parametry

Značku kvality EHPA uděluje v České republice národní komise Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), která je členem Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA). EHPA sdružuje 21 zemí. 

Značka kvality EHPA zaručuje

 • garantované kvalitativní parametry výrobku
 • nezávislou kontrolu udávaných parametrů 
 • splnění kriterií testu a klíčových požadavků EHPA
 • dostatečnou technickou podporu 
 • fungující servisní síť
 • podklady pro přidělování dotací a podpor na tepelná čerpadla

Základní kriteria značky kvality EPHA

 • minimální hodnoty topného faktoru (COP): země/voda: B0/W35 – 4,3, vzduch/voda: A2/W35 – 3,1
 • potvrzení hladiny hluku
 • existence prodejní sítě 
 • zázemí pro technickou podporu
 • servis s 24 hodinovou reakční dobou
 • dokumentace v českém jazyce
 • plná záruka 2 roky
 • náhradní díly zajištěny na dobu minimálně 10 let
 • soulad komponentů s mezinárodními a vnitrostátními předpisy a nařízeními