Vaillant - Hydraulický modul uniTOWER pre tepelné čerpadlo aroTHERM

Hydraulický modul uniTOWER pre aroTHERM

 • Integrovaný 190 l zásobník teplej vody
 • Úspora priestoru vzhľadom k malým rozmerom základne modulu
 • Možnosť zabudovania ďalšieho voliteľného príslušenstva
 • Nižšia spotreba energie vďaka vysokoúčinnému čerpadlu
 • Vyspelá technológia vyrobená firmou Vaillant v Európe
Vaillant- Nepriamoohrievaný zásobníkový ohrievač teplej vody geoSTOR VIH RW 300 pre tepelné čerpadlá geoTHERM

Zásobník teplej vody pre tepelné čerpadlá geoSTOR VIH RW 300

 • Jednoduchá manipulácia a pripojenie do systému zásluhou odnímateľnej tepelnej izolácie
 • Výmeník z hladkého potrubia s veľkou teplovýmennou plochou, dimenzovaný špeciálne pre tepelné čerpadlá
 • Nízke straty v pohotovostnom režime
Vaillant - Multifunkčný zásobník allSTOR exclusiv

Multifunkčné zásobníky allSTOR exclusiv

 • Kompaktný vrstvený multifunkčný zásobník na kombináciu rôznych zdrojov tepla, ako sú tepelné čerpadlá, kotly na drevo, plynové kotly a solárne systémy
 • Príprava teplej úžitkovej vody s voliteľným modulom aguaFLOW exclusiv
 • Voliteľný solárny modul auroFLOW exclusiv pre solárny ohrev vody a vykurovanie
 • Vysokokvalitná odnímateľná tepelná izolácia
Vaillant - Akumulačný zásobník allSTOR plus

Akumulačné zásobníky allSTOR plus

 • Optimálne teplotné vrstvenie vody
 • 11 vstupných a výstupných prípojok
 • Komfort teplej vody pre každú požiadavku od 300-2000 l
 • Možnosť vytvorenia kaskády pre požiadavku až 6000 l