Tepelné čerpadlá vzduch - voda

Tepelné čerpadlá vzduch-voda čerpajú energiu z okolitého vzduchu. Nasávajú vonkajší vzduch a využívajú jeho teplo pomocou kompresie na vykurovanie. Ochladený vzduch sa potom vracia späť do vonkajšieho prostredia. Tepelné čerpadlá vzduch-voda účinne fungujú s vonkajších vzduchom, ktorého teplota môže klesnúť až na -20 °C.

Namiesto zemného hlbinného kolektora, studne alebo časti pozemku pre plošný kolektor, potrebujú tepelné čerpadlá vzduch-voda iba priestor na inštaláciu vonkajšej jednotku. Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú skonštruované buď ako monoblokové s jednou vonkajšou jednotkou alebo splitové. Tie pozostávajú z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda nepotrebujú dodatočné inštalácie či samostatné priestory. Sú teda ideálne pri modernizovaní už jestvujúcich vykurovacích systémov a v ťažšie prístupných miestach. Systémy s tepelnými čerpadlami vzduch-voda možno jednoducho rozširovať napríklad so solárnymi panelmi a kondenzačnými kotlami. Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú najlacnejšou alternatívou, avšak ich výstupný výkon je nižší.

Tepelné čerpadlá zem - voda

Tepelné čerpadlo zem-voda čerpá energiu zo zeme. Použiť možno zemné kolektory alebo geotermálne vrty s hĺbkou až 100 metrov v závislosti od dostupného priestoru a vlastností zeme. Inštalácia geotermálnej sondy vyžaduje hlboký vrt. 

V oboch prípadoch je ako prostriedok na prenos tepla používaná soľanka ako ochrana pred zamrznutím. Vhodne vybavené tepelné čerpadlo môže byť použité i na klimatizovanie miestností v lete.

tepelne cerpadlo flexoTHERM zem - voda

Tepelné čerpadlá voda - voda

Čerpadlo nasáva podzemnú vodu do tepelného čerpadla. Teplo získané z podzemnej vody sa využíva na vykurovanie domov a prípravu teplej vody. Ochladená podzemná voda prechádza cez vsakovacie studne naspäť do prírodného cyklu. Vo všeobecnosti možno povedať, že na tento systém tepelných čerpadiel sa dajú použiť už jestvujúce studne.

Na nainštalovanie čerpacích a vsakovacích studní nie sú potrebné vrty. Je však treba skontrolovať množstvo a kvalitu podzemnej vody. Tepelné čerpadlá voda-voda fungujú efektívne vďaka vysokej priemernej teplote podzemnej vody, ktorá má asi 10 °C po celý rok. Vhodne vybavené tepelné čerpadlo môže byť v lete použité i na klimatizáciu miestností.