Princíp tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá využívajú na vykurovanie rodinných alebo bytových domov voľne dostupné teplo z okolitého prostredia. Sú jednou z najúspornejších a najúčinnejších spôsobov ako zabezpečiť dodávku teplej vody, komfortné vykurovanie a pritom chrániť životné prostredie.

Vysoký a stabilný vykurovací faktor (COP) tepelných čerpadiel Vaillant vám zaručí nízke prevádzkové náklady.

Ako fungujú tepelné čerpadlá

Technológia tepelného čerpadla funguje na obrátenom princípe chladničky. Zatiaľ čo chladnička odvádza teplo znútra von, tepelné čerpadlo extrahuje teplo zo svojho okolia a odovzdáva ho ďalej. Chladivo v systéme tepelného čerpadla absorbuje teplo z podzemnej vody, zeme alebo atmosféry a po kompresii ho použije na dodávku tepla.

Získajte 75% energie zadarmo

1. Vzhľadom na nízku teplotu chladiva v tepelnom čerpadle, absorbuje chladivo v prvom kroku tepelnú energiu z okolia. Kvôli svojej nízkej odparovacej teplote sa chladivo dostane do plynného skupenstva.

2. Výsledná para sa stlačí pomocou kompresora, molekuly plynu sa začnú o seba viacej trieť, výsledkom čoho je zvýšený tlak v malom priestore a následné zvýšenie teploty, ktorá sa použije pre vykurovací okruh.

3. V treťom kroku odovzdáva horúci plyn teplo vykurovaciemu systému. Chladivo opätovne skvapalnie.

4. Nakoniec expanzný ventil zníži tlak vytvorený počas kroku číslo 2, aby mohlo chladivo opätovne absorbovať okolitú teplotu a proces sa môže opakovať.

 

Princíp tepelných čerpadiel Vaillant

Vo výparníku môže chladiace médium znovu odoberať energiu obsiahnutú vo vzduchu, zemi alebo vode. Pri tomto procese sa získa cca 75% tepelnej energie zadarmo z prírodných zdrojov. Zvyšnú časť je potrebné dodať prostredníctvom elektrickej siete.

Odborný návrh tepelného čerpadla vám spracujeme nezáväzne a zadarmo do niekoľkých pracovných dní.