Dotačný program - Zelená domácnostiam

Dotačný program Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch

Zoznam registrovaných zariadení Vaillant, na ktoré je možné čerpať podporu.

Tepelné čerpadlá:

 flexoTHERM exclusive

 flexoCOMPACT exclusive

 aroTHERM

 

Zoznam oprávnených zhotoviteľov pre produkty Vaillant  

Výška dotácií na registrované tepelné čerpadlá Vaillant