Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá Vaillant využívajú na vykurovanie rodinných alebo bytových domov voľne dostupné teplo z okolitého prostredia.

Pokročilé technológie tepelných čerpadiel využívajú voľné teplo z prírody vo vašom okolí a oslobodzujú vás tak od závislosti na fosílnych palivách. Zistite, ako pracujú tepelné čerpadlá, čo by ste mali brať do úvahy, ak sa rozhodnete pre ich inštaláciu a ako ich môžete používať aj na chladenie vášho domu.

Tepelné čerpadlá Vaillant

Sú jednou z najúspornejších a najúčinnejších spôsobov ako zabezpečiť dodávku teplej vody, komfortné vykurovanie a pritom chrániť životné prostredie.

Tepelné čerpadlá Vaillant sú mimoriadne účinné, až 75 % energie pochádza z vonkajšieho prostredia a iba 25 % je treba dodať vo forme elektriny.

Tepelné čerpadlá získavajú prírodnú energiu zo zeme, podzemnej vody alebo vzduchu a výrazne tak šetria náklady na vykurovanie. Neprodukujú žiadne emisie a účinne fungujú aj pri nízkych vonkajších teplotách. 

Tepelné čerpadlá sú vhodné najmä na podlahové vykurovanie a radiátory s nízkou povrchovou teplotou. Vzhľadom k technickým obmedzeniam, účinnosť tepelných čerpadiel prudko klesá pri teplotách nad 67 °C. 

Výhody tepelných čerpadiel Vaillant:

  • Využitie nevyčerpateľných prírodných zdrojov
  • bez produkcie emisií
  • účinné : až 75 % energie pochádza z vonkajšieho prostredia, iba 25 % je treba dodať vo forme elektriny
  • počas leta sa môžu používať na chladenie
  • jednoduchá vysokokvalitná technológia s dlhou životnosťou a s malými nárokmi na údržbu